Linnaosavalitsus

Haiglakompleksi detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek

Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek

Uus aasta, uued plaanid

Mida uut toob Lasnamäele Tallinna eelarvestrateegia 2020–2023.

Kuusekogumiskohad Lasnamäel

Kuused purustatakse ja neist toodetakse puitbriketti.
- Advertisement -