Reklaamihinnad paberilehes

Hind ühe kuulutuse eest ühes keeles

Reakuulutused

1 rida (48 tähemärki) hind: 3 €
raamis 69 x 10mm, hind: 9 €
raamis 69 x 20mm, hind: 19 €

Reklaamipinnad

1/48 lehekülge 69 x 30 mm, hind: 20 €
1/32 lehekülge 69 x 46 mm, hind: 30 €
1/24 lehekülge 69 x 64 mm, hind: 60 €
1/16 lehekülge 69 x 95 mm, hind: 80 €
1/8 lehekülge 141 x 95 mm, hind: 150 €
1/8 lehekülge 69 x 194 mm, hind: 150 €
1/6 lehekülge 141 x 128 mm, hind: 200 €
1/4 lehekülge 141 x 194 mm, hind: 300 €
1/4 lehekülge 285 x 95 mm, hind: 300 €
1/3 lehekülge 285 x 128 mm, hind: 400 €
1/2 lehekülge 141 x 390 mm, hind: 550 €
1/2 lehekülge 285 x 194 mm, hind: 550 €
1 lehekülg 285x 390 mm, hind: 1 000 €

Järgmiste ajalehtede ilmumise kuupäevad 2022:
10.01 7.02 7.03 4.04 9.05 6.06 4.07 8.08 5.09 10.10 7.11 5.12

Reklaamihinnad veebilehe bänneritele

Hind ühe nädala eest ühes keeles

Ülemine 728 x 90, hind 50 €

Alumine 728 x 90, hind 50 €
Saidbar ruuduline 300 x 300, hind 100 €
Saidbar pikk 300 x 600 hind 150 €
Artiklite sees 700 x 350 hind 200 €

Hindadele lisandub 20% käibemaks.
Kujundamine 20% reklaami hinnast.
Formaatimine 10% reklaami hinnast

Soodustused :
– avaldatuna 2-3 korda aastas – 10%
– avaldatuna 4-6 korda aastas  – 15%
– soodustus püsipartneritele (üle 6 korda aastas) – 20%

Kui kliendil on õigus saada mitu erinevat  soodustust, siis kehtib suurim võimalik soodustus.

Reklaami tellimine:
E-post: lasnaleht@krabugrupp.ee
Telefon: 56 706 706