Reklaamihinnad paberilehes

Hind ühe kuulutuse eest ühes keeles

Reakuulutused

1 kuulutus (kuni 150 tähemärki): 10 €
Kuulutus raamis: 15 €

Reklaamipinnad

1/48 lehekülge 69 x 30 mm: 20 €
1/32 lehekülge 69 x 46 mm: 30 €
1/24 lehekülge 69 x 64 mm: 60 €
1/16 lehekülge 69 x 95 mm: 80 €
1/8 lehekülge 141 x 95 mm: 150 €
1/8 lehekülge 69 x 194 mm: 150 €
1/6 lehekülge 141 x 128 mm: 200 €
1/4 lehekülge 141 x 194 mm: 300 €
1/4 lehekülge 285 x 95 mm: 300 €
1/3 lehekülge 285 x 128 mm: 400 €
1/2 lehekülge 141 x 390 mm: 550 €
1/2 lehekülge 285 x 194 mm: 550 €
1 lehekülg 285x 390 mm: 1 000 €

Järgmiste ajalehtede ilmumise kuupäevad 2024:
13.05 10.06 8.07 5.08 9.09 7.10 9.12

Reklaamihinnad veebilehe bänneritele

Hind ühe nädala eest ühes keeles

Ülemine 728 x 90, hind 50 €

Alumine 728 x 90, hind 50 €
Saidbar ruuduline 300 x 300, hind 100 €
Saidbar pikk 300 x 600 hind 150 €
Artiklite sees 700 x 350 hind 200 €

Hindadele lisandub 20% käibemaks.
Kujundamine 20% reklaami hinnast.
Formaatimine 10% reklaami hinnast

Soodustused :
– avaldatuna 3 ja rohkem korda aastas – 10%
– soodustus püsipartneritele (üle 6 korda aastas) – 20%

Kui kliendil on õigus saada mitu erinevat  soodustust, siis kehtib suurim võimalik soodustus.

Reklaami tellimine:
E-post: lasnaleht@krabugrupp.ee