Laagna tee ääres oleval tehnoribal ei tohi liikuda

0

Laagna tee valgustuse rekonstrueerimine on lõppenud. Tööde käigus paigaldati uued valgustid, valgustimastid ja maasisesed kaablid. Lõppenud on ka kõnniteedel ja tehnoribadel tehtud kaevetööde järgsed asfaltkatte taastamised.

„Tehnoribadel olevat asfaltkatet kasutavad mõned inimesed kõnniteena. Palume tehnoribadel mitte liikuda, sest need on tehtud selleks, et hoida ära kivitükkide sõiduteele sattumist ning nendel liikumine on väga ohtlik,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko

Valgustuse paigaldamisega seotud kaevetööd teostati linnast väljuval suunal Ilvese sillast kuni Smuuli sillani ning linna siseneval suunal Varraku sillast kuni Smuuli sillani.

Kogu objekti pikkuseks oli 2x4km. Tegemist oli Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise teise etapiga, tööde tellija oli Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Ehitustöid teostas AS Elektritsentrum.

Kommentaarid: