Rahvaloenduse ankeeti saab täita 22. jaanuarini

Liina Osila, Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht

0

Veel kuni 22. jaanuarini on oodatud kõik eestimaalased osalema suurel Eesti e-rahvaloendusel, mis tähendab e-riigile kohaselt ligi 5-minutilise veebiankeedi täitmist.

Kuigi rahvaloendus on juba täna suuresti registriandmetel põhinev, on kõik Eesti inimesed oodatud veel 22. jaanuarini täitma lühikest e-ankeeti. Ankeeti on lisatud ainult need küsimused, millele täna registrid ja erinevad andmebaasid veel vastuseid ei anna, kuid mis on vajalikud meie teadlastele, otsustajatele ning poliitikakujundajatele.

Esimesed ankeedi küsimused puudutavad vastaja ja tema pereliikmete elukohta. Seejärel uuritakse inimeste keelteoskust ning ka kohaliku keelekuju või murrete valdamise kohta. Lisaks sisaldab ankeet küsimusi usuliste tõekspidamiste kohta ning viimaks palutakse anda hinnang vastaja tervisele üldiselt ja sellest põhjustatud elulistele piirangutele.

Ankeedile vastamine on tehtud kiireks ja mugavaks. Küsimustele saab vastata ükskõik millisest nutiseadmest ning sisse logides kasutada kas ID-kaarti, mobiil-ID või Smart-ID. Kokku võtab vastamine ühe inimese kohta aega ligikaudu viis minutit.

Küsimustikule saavad vastata kõik, kelle püsielukoht on Eestis ning selle kohta tuleb ka vastav meeldetuletus e-posti aadressile. Nende enam kui 61 000 inimese jaoks, kes elavad valimiaadressidel üle Eesti, on vastamine kohustuslik ja nad saavad paberkirjal kutse ka tavapostkasti.

Rahvaloenduse küsitleja võtab veebruaris ühendust ainult nende inimestega, kes kuuluvad juhuvalimisse määratud enam kui 61 000 eestimaalase hulka ning mingil põhjusel e-küsitlust täita ei saanud. Esimese pöördumise teeb loendaja telefonitsi, kui aga siiski inimest kätte ei saada või ta ei reageeri ka e-kirja ja postkasti saadetud paberkirjale, võib oodata loendaja külaskäiku. Rahvaloendaja on varustatud töötõendiga ning ta kannab silmatorkavaid, loenduse logo ja värvidega salli ja kindaid.

Rahvaloenduse ankeedi täitmist saab alustada www.rahvaloendus.ee kodulehel, samal lehel on ka lisainfo.

Kommentaarid: