Huviõpe Punasel tänaval: tehnikaringist kulinaariakoolini

Sergei Ptšjolkin, Tallinna Tondiraba Huvikooli direktor

0

Tallinna Tondiraba Huvikool on munitsipaalõppeasutus, mis alustas tööd 2017. aasta septembris. Meie uksed on avatud nii lastele kui ka täiskasvanutele, nii tallinlastele kui ka väljastpoolt pealinna tulnutele – kõigile, keda innustavad uued oskused ja teadmised ning kes huvituvad kunstist, käsitööst, muusikast, teatrist, tantsust, tehnikast, spordist, loodusest ja keeleõppest.  

Sel õppeaastal on meil üle kahe tuhande õpilast, kes osalevad 60 huvialarühmas (kokku 165 gruppi). Osa gruppe töötab ka lasteaedades ja munitsipaalkoolides. Kõige nooremad huvikoolis käijad on pooleaastased, vanim õppur sai hiljuti 65.

Rõhk loodus- ja täppisteadustel

Huvikool tegutseb aadressil Punane tn 69 asuvas endise Tondiraba Keskkooli renoveeritud koolihoones. Maja on neljakorruseline, lisaks veel keldrikorrus, kus asuvad puutööklass, autode ringrada ning laeva- ja automudelismi töökoda.

Kool on sisustatud nüüdisaegsete seadmetega, loodud on tingimused õpilaste igakülgseks arenguks. Erilist tähelepanu pööratakse koolis loodus- ja täppisteadustele, vastavates ringides tutvuvad õpilased teadusavastustega, teevad põnevaid eksperimente ja keemiakatseid, omandavad programmeerimise algteadmisi. Ringitegevuse käigus pööratakse tähelepanu ka laboratoorsete tööde õigesti vormistamisele, tüüpvigade vältimisele ja matemaatilise statistika põhiprogrammide omandamisele.

Uus suund – trummiõpe                                     

Huvikooli populaarsemad ringid on ootuspäraselt kunstiringid, neis õpib üle 200 õpilase. Palju huvilisi on ka eelkoolis ja tehnikaringides, menukuselt ei jää neile alla ka tantsu- ja spordiringid ning kulinaariakool, kus õpitakse toiduvalmistamist ning küpsetamist.  

Muusikaringides, kus peale laulmise saab õppida ka klaveri- ja kitarrimängu, käib ligi 100 õppurit. Tänavu saab koolis õppida ka trummimängu.

Keeleprobleeme ei ole

Huviringide tegevus on korraldatud ühisõppe põhimõttel sõltumata õppija rahvusest ja emakeelest. Vajaduse korral saab laps õpetajalt abi ja nõu oma emakeeles. Keeleoskust saab omandada ja lihvida huvikooli keeleõpperühmas või individuaalõppena.

Ekskursioonid ja väljasõidulaagrid

Koolivaheajal ja nädalalõppudel korraldab huvikool erisuguseid meelelahutusüritusi: ekskursioone, väljasõite, linna- ja väljasõidulaagreid. Eredaim näide on nädalavahetuseti peetavad sünnipäevapeod, millest on saamas kooli visiitkaart.

Kommentaarid: