Lasnamäe korteriühistud saavad hoovide korrastamiseks peagi 138 000 eurot

0

Tänavu toetatakse Lasnamäel „Hoovid korda“ programmi raames 20 projekti. Eelarve maht 2024. aastal on 137 803 eurot.

„Kogukonna aktiivsus ja koostöö on võtmetähtsusega Lasnamäe elukeskkonna parendamisel ning „Hoovid korda“ programm on selle näide,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko. „Mul on hea meel, et huvilisi oli sellel aastal kaks korda rohkem kui mullu.“

Mitme taotluse puhul on tegemist jätkutegevusega, kus korteriühistu oli koostanud visiooni ,kuhu soovitakse jõuda ning jaganud hoovi renoveerimistöid erinevatesse aastatesse. Teised ühistud keskendusid väiksematele projektidele, mille tulemusena rajatakse prügimaju, kõnniteid, haljastust, lahendatakse sademevee ärajuhtimist kinnistult ning täiendatakse laste mänguväljakut. Lisaks on olnud märkimisväärne huvi turvakaamerate paigaldamise vastu – iga neljas taotleja soovis panustada piirkonna turvalisusse.

Toetussummade jaotamisel võeti arvesse projektide jätkusuutlikkust, nende mõju linnaruumile ja turvalisuse tagamisele ning taotleja rahalist panust. Otsused antakse korteriühistutele peatselt teada.

Linnaosavalitsus innustab korteriühistute esindajaid korrastama oma andmeid, panema kokku vajalikud dokumendid ning esitama avaldus järgmise, 2025. aasta projekti „Hoovid korda“, rahastuse taotlemise jaoks.

Korteriühistud saavad taotleda toetust õueala heakorrastamiseks, kattes 15-70% projekti maksumusest, kuid mitte ületades 16 000 eurot aastas ning 40 000 eurot ühe hoovi kohta. Hüvitised makstakse välja peale tööde lõpetamist ning arvete tasumist enne aasta lõppu.

Lisaks “Hoovid korda” programmile on korteriühistutel võimalik taotleda toetusi ka teistest projektidest, nagu näiteks “Fassaadid korda”, “Roheline õu”, “Tuleohutustoetus”, “Auditi toetus”, “Rõdude ja varikatuste auditi jätkutegevuse toetus” ning “Koolitustoetus korteriühistu juhatuse liikmele”.

Rohkem infot toetusmeetmete kohta leiab siit: https://www.tallinn.ee/et/korteriuhistu.

 

Kommentaarid: