Lasnamäe linnaosavalitsus jagab taas korteriühistutele graniitsõelmeid

0

Jaanuaris jagab Lasnamäe Linnaosa Valitsus korteriühistutele graniitkillustikku, et tagada parem libedustõrje.

„Novembrikuus juba jagasime tasuta graniitkillustikku ning siis seda võimalust kasutasid pea kõik Lasnamäe korteriühistud. Muutlikud ilmad aga tingivad vajaduse veel korra ühistutele puistematerjali jagada, et saaks muuta kõnniteed ja teed ohutumaks ning maandada libedusest tingitud vigastuste riski,” ütles Lasnamäe linnaosavanema kohusetäitja Anu Aus.

Puistematerjali jagatakse 17. jaanuarist kuni 20. jaanuarini, igal päeval kell 15-19. Väljastamine toimub aadressil Vana-Kuuli 13, eelregistreerimist ei ole. Puistematerjali saavad kõik äriregistris registreeritud Lasnamäe korteriühistud. Ühe korteriühistu kohta on arvestatud kolm graniitkillustiku kotti ning üks kott kaalub 25 kg.

Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval kõnniteel, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel. Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistematerjali, mille tera läbimõõt on 2-6 mm. Keelatud on kasutada tuhka, liiva või kloriide.

Kommentaarid: