Osale uuringus ja anna tagasisidet e-teenustele!

0

Riigi infosüsteemi amet (RIA) ja Krabu Grupp kutsuvad osalema uuringus, et koguda tagasisidet riiklike e-teenuste ja nende kasutamise mugavuse kohta nutiseadmes.

Tagasisidet riiklike e-teenuste ja nende kasutamise kohta saab anda 13. aprillini, vastates veebiküsimustikule aadressil https://vasta.ria.ee/tagasiside. Küsimustik on anonüümne ning vastamine võtab aega kuni kümme minutit.

„Enne arendamisega alustamist tuleb täpselt teada, mida me teeme, kelle jaoks ja milleks. Meie soovime tuua e-riiki inimestele veel lähemale, ning igaühe panus on siin väga tähtis – tegemist on süsteemiga, mille kaudu igaüks meist suhtleb erinevate riigiasutustega, ning see, kuivõrd mugavaks ja tõhusaks see suhtlemine kujuneb, nüüd sõltub igaühest meist,“ ütles Krabu Grupp OÜ juhatuse esimees Kirill Krabu.

Veebiküsitlus on üks osa riikliku mobiilirakenduse analüüsi ja prototüübi loomise projektist ning vastanutel on võimalus hiljem osaleda e-riigi arendamise töötubades. Osalege küsitluses ning andke oma vastustega teada, millega on hästi,millega mitte ning kuidas saaks asju paremini teha.

„Meie soov on kaasata uuringusse võimalikult palju erineva profiiliga inimesi, et saaksime ülevaate, millised on kasutamiskogemused ja ootused riiklike e-teenuste suhtes. Eesmärk on viia e-riik inimestele veelgi lähemale ning hõlbustada teenuseid ja protsesse selliselt, et riigi teenuste kasutamine toimuks sujuvalt ja kiiresti,“ ütles riigiportaali eesti.ee juht Kaisi Udumäe.

Projekti rahastab ELi Euroopa regionaalarengu fond. Uuringu läbiviimine on osa suuremast e-riigi teenuste parendamise projektist, milles hanke alusel osalevad IT-ettevõtted Krabu Grupp ja Wisercat.

Kommentaarid: