Lasnamäe noortekeskus viiruse tõkestamise eesliinil

0

Eriolukorras panustab keskuse meeskond nii online-tegevustele kui üha jõulisemalt ka teavitustöösse tänaval.

Kultuuri-, spordi- ja huvitegevust korraldava asutusena loob Lasnamäe noortekeskus linnaosa noortele võimaluse sisustada vaba aega ja end arendada. Et kõik see oleks võimalik ka eriolukorra tingimustes, tuli keskuse meeskonnal viia kogu vaba aja sisustamise tegevus online-kanalitesse.

Huvitegevus on kolinud veebi

„Tegevuste mitmekesistamiseks oleme loonud nn päevateemade süsteemi,“ selgitab keskuse juhi ülesandeid täitev asutuse kauaaegne noorsootöötaja Maria Kazlovskaya. Esmaspäev on eelinfo jagamise päev, mis võimaldab noortel oma aega paremini planeerida. Teisipäevad mööduvad suhtlemise tähe all, keskuse spetsialistid räägivad noortega sotsiaalvõrgustikus Instagram neid huvitavatel teemadel. Kolmapäev on mõnele kitsamale teemale – näiteks jalgpallile – pühendatud otse-eetri päev. Neljapäeviti korraldatakse mänge, viktoriine ja võistlusi, reede on väljakutsete päev.

„Pea iga päev pakume keskuse külastajatele ka mõnda põnevat töötuba,“ lisab Kazlovskaya, – „Meistriklassid toimuvad kas veebipõhiste tundide läbiviimise platvormil Zoom või Facebooki ja Instagrami vahendusel ning nende teemad võivad varieeruda veebidisainist kokanduseni.“

Kord paari-kolme nädala jooksul kaasatakse üritustesse ka külalisi, näiteks hiljuti oli huvilistel võimalus esitada küsimusi vastsele linnaosa vanemale Vladimir Svetile ning vahetada kogemusi Narva noorsootöö organisatsiooniga VitaTiim.

Teavitustöö tänavatel

Eriolukorrast tingitud e-õppele üleminek ning liikumispiirangute kehtestamine paiskas segi noorte harjumuspärase elukorralduse ning pani noortekeskust rohkem panustama teavitustöösse tänaval.

„Enam-vähem iga õhtu veedab üks meie töötajatest üheskoos mobiilse noorsootöötajaga neli tundi tänaval, kus nad jagavad noortele infot koroonaviirusest hoidumise ning piirangutest kinnipidamise vajalikkuse kohta. Selgitame, miks on tähtis püsida võimalikult palju kodus ning kuidas võib haigus ühe sümptomiteta inimese kaudu levida tema lähedaste ja sõpradeni. Paneme rõhku hügieenireeglitele ja 2 x 2 põhimõttest kinnipidamisele, lisaks tutvustame noortele neile suunatud tasuta ürituste valikut,“ kirjeldas Kazlovskaya tänavatöö sisu.

Iseloomustades üldist meelestatust, märkis Kazlovskaya, et kuigi kujunenud olukord on ebatavaline ja uus eranditult kõigi noorte jaoks, saab neid üldistades jaotada kahte rühma. „Osa harjus kodusoleku ja distantsõppega suhteliselt kiiresti ära, avastades selles peituvad võimalused ja eelised. Teine osa, olles küll koduspüsimisega mõnevõrra harjunud, igatseb pikisilmi hetke, mil saab taas sõpradega piiranguteta väljas liikuda,“ märkis Kazlovskaya.

Üllatusena tõi Kazlovskaya välja, et vaatamata laialt levinud arvamusele, et noored elavad ja suhtlevadki veebis, ei asenda digitaalne suhtlemine nende arvates päriselus sõpradega kokkusaamist. „Usun, et praegune olukord paneb nii noori kui ka meid kõiki rohkem väärtustama ehedat näost-näkku suhtlemist,“ võttis Kazlovskaya kokku tänavatöö muljed.

Kommentaarid: