Lasnamäel algab Varraku tänava rekonstrueerimine

0

3. juunil algab Lasnamäel Varraku tänava rekonstrueerimine. Projekti eesmärk on  tänavaruumi ümberkujundamine ohutumaks ja inimsõbralikumaks. Tööd mõjutavad liiklust ning plaani kohaselt valmib tänav õppeaasta alguseks.

Varraku tänava rekonstrueerimise ettevalmistustööd on tehtud ning alates 3. juunist algab aktiivne ehitustöö. Tööde käigus teostatakse freesimis- ja asfalteerimistöid mitmes etapis, et tagada minimaalne liikumisvõimalus ehitustööde piirkonnas. Palume jälgida Varraku tänaval ajutisi liikluskorralduse muudatusi. Alates 10. juunist Varraku tänava bussipeatused liigutatakse ajutistesse kohtadesse.

19. märtsil Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet ning AS TREF Nord lepingu Varraku tänava rekonstrueerimiseks. Valmidus liikluseks on plaanis saavutada hiljemalt 30. augustiks 2024, et tagada turvaline ja mugav liiklus kooliaasta alguses. Haljastustööd ning väiksemad tööd, mis ei sega liiklust, on planeeritud lõpetada 2024. aasta lõpuks. Tegemist on olulise objektiga paljude kohalike elanike ja sealkandis õppivate laste ja noorte jaoks, mille ümberehitus märkimisväärselt parandab liiklusohutust.

Varraku tänava äärde on kavandatud kergliiklusteede võrgustik, mis koosneb 2–6 meetri laiustest jalg- ja jalgrattateedest. Kergliiklusteede ületamised tehakse võimalikult lühikesed ning tee ohutumaks ületamiseks rajatakse Vilisuu ja Punase tänava ristmikutele ka ohutussaared. Ka Varraku tänava ristumistel Punase ja Vilisuu tänavatega tehakse tee ületamine jalakäijatele ja jalgratturitele ohutumaks.

Haljastustööde käigus istutatakse 34 hõbepärna, 12 musta mändi, 90 siberi kontpuud, 163 Thunbergi kukerpuud, 369 põõsasmaranat, 32 hariliku tamme ja 94 näärmelist sõstart. Lisaks teedevõrgustiku rekonstrueerimisele paigaldatakse tänavale uut linnamööblit ning kaasaegset tänavavalgustust, mis muudab tänava ohutumaks ja elanikele mugavamaks puhkealaks.

Praegu on Varraku tänav 15–18 meetri laiune asfalttee, kus pargitakse tee ääres ning sõidukite manööverdamine parkimiskohal ei ole liikluse tõttu ohutu. Rekonstrueerimise käigus on plaanis rajada lõigul Punasest tänavast Vilisuu tänavani 1+2 sõidurada ja lõigul Vilisuu tänavast Laagna tee viaduktini 1+1 sõidurada. Liikluse rahustamiseks on pöörded kavandatud suhteliselt järsud, busside ja veoautode jaoks kindlustatakse teepeenrad täringukividega. Bussipeatused paigutatakse avatud taskutesse.

Töid teostab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel AS TREF Nord. Ehitustööde lepinguline maksumus on 1 341 346,09 eurot.

Kommentaarid: