Lasnamäe Linnaosa Valitsus otsib korraldajaid kolmele laadale

0

Traditsiooniliselt toimub Lasnamäel kolm suuremat laata, milleks on kevadlaat, Pirukafestival ning sügislaat. Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutas välja konkursi laatade korraldajate leidmiseks.

„Iga suure ürituse planeerimine algab juba oluliselt varem, seega alustasime juba praegu laatadele korraldajate otsimist. Kevadlaat, Pirukafestival ja sügislaat on saanud Lasnamäel juba traditsioonilisteks ning elanike seas on hästi populaarsed. Julgustan laada korraldajaid konkursis osalema,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

Kevadlaat peaks toimuma 4. mail kell 11.00-16.00, Pirukafestival toimuks 20. juulil kell 11.00-16.00. Nii kevadlaat kui ka Pirukafestival peaksid võtma aset Pae pargis. Sügislaat toimuks 21. septembril kell 11.00-16.00 Tondiloo pargis.

Laada korraldaja peab tagama, et paigaldatav kauplemisinventar oleks kergesti teisaldatav ja sobituks linnapilti. Laada alale on kohustuslik paigaldada vähemalt kaks käte pesemise võimalusega välikäimlat, et tagada kõigil üritusel osalevate osapoolte mugavus. Kevad- ja sügislaadale kaupade ja teenuste valikul tuleb arvestada avaliku ürituse iseloomu. Soovitatav kaupade sortiment on: talu- ja aiasaadused, eestimaised toidu- ja tööstuskaubad, lilled, istikud, käsitöökaubad jne.

Laat on alkoholivaba ning igasuguste alkohoolsete jookide müük on keelatud. Kasutatud kaupade, võõrriikide riikliku või militaarset sümboolikat kandvate esemete ja terariistade müük on samuti rangelt keelatud. 

Pirukafestivali puhul peavad 60% müüjatest olema seotud pirukate ja teiste küpsetiste müügiga ning ülejäänu võib olla muu kaup. Kauplemisaeg peab kestma vähemalt kella 11.00-st kuni 16.00-ni. Toidu serveerimisel on kohustuslik kasutada korduvkasutatavaid nõusid. Toitlustuskohad peavad tagama prügi liigiti kogumise võimaluse segaolme-, biolagunevate ning pakendijäätmete sorteerimiseks. Potentsiaalne laada korraldaja peab tagama, et kauplemisel tekkivaid jäätmeid ja pakendeid ei paigutataks pargi territooriumile, avalikesse prügikastidesse ja nende lähedusse.

Laada potentsiaalne korraldaja peab tagama vähemalt 50 müügikoha paigaldamise, mis on kaardistatud ja ala kaart peab olema paigaldatud nähtavale kohale, et külastajad saaksid ülevaate huvipakkuvatest müügikohtadest.

Lisainformatsioon ja täpsed tingimused on leitavad linnaosavalitsuse kodulehel https://www.tallinn.ee/et/lasnamae/ettevotlus-lasnamael.

Kommentaarid: