Teabepäeval jagati lastele ohutusalaseid tarkusi

0

8. septembril toimus traditsiooniline Lasnamäe lasteaedade ohutusalane teabepäev „Mina Oskan Seda“ Lasnamäe Spordikompleksi (Pae 1) staadionil.

„Sellised teabepäevad on olulised, kuna lapsed saavad eluks vajaliku informatsiooni otse oma ala ekspertidelt. Suur tänu meie koostööpartneritele, nendeta poleks võimalik seda olulist üritust korraldada,“  ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

Teabepäeval anti lastele edasi teadmisi liiklusohutusest, tuleohutusest, esmaabist ja keskkonnasäästlikust käitumisest. Kohal olid ka politsei-, kiirabi- ja päästeautod, mida lapsed käisid uudistamas.

Teabepäevast võtsid osa kõik Lasnamäe linnaosa munitsipaallasteaiad ja üks lasteaed-põhikool.

Kokku osales teabepäeval 29 asutust ca 700 lapse ja 60 pedagoogiga. Igast lasteaiast osales üks aiarühm eelkooliealiste lastega vanuses 5-6 eluaastat.

Teabepäeval jagati staadion kaheksaks tegevusala sektoriks, kus igas alas toimus lastele suunatud ennetustegevus.

Lastele jagati üritusel õppematerjale ja pedagoogidele juhiseid, et teabepäeval kuuldu paremini  meelde jääks.

Teabepäeva korraldas Lasnamäe linnaosa valitsus. Toetasid Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, AS Tallinna Vesi ja projekt „Suukool“.

Ürituse läbiviimisele aitasid koostööpartneritena kaasa Ida-Harju politseijaoskond, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Transpordiamet, Eesti Punase Risti Tallinna Selts, Ennetaja OÜ, Eesti Pakendiringlus, AS Tallinna Vesi, Päästeamet ja Saue Vabatahtlik Tuletõrjeühing.

Kommentaarid: