Teetööde tõttu muutub alates 25.augustist taas liikluskorraldus Ussimäe tänaval

0

Seoses rekonstrueerimistöödega muutub alates 25. augustist liikluskorraldus Ussimäe ristmikul. Priisle tee lõik Ussimäe teelt Läänemere teeni on läbisõiduks kinni, v.a ühistransport. Ümbersõit toimub Narva maantee kaudu.

Ussimäe tee on läbisõiduks avatud, kuid sõidutee on ajutiselt kitsendatud. Hooldekodu tee on nüüd läbisõiduks avatud. Ajutine liikluskorraldus kehtib kuni 16. septembrini.

„Rekonstrueerimistööde alale jääb kaks olulist teede ristumiskohta ja mitu sissesõitu. Selleks, et tööd segaksid võimalikult vähe inimeste igapäevast liikumist, tehakse töid etapiviisiliselt. Oleme jõudnud järgmisesse etappi, millega seoses on vajalik taas teha mõningaid muudatusi liikluskorralduses. Vabandame ebamugavuste pärast tee remonditööde ajal ning palume jälgida ajutisi liiklusmärke,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

Tööd toimuvad mitmes etapis. Rekonstrueerimistööde käigus uuendatakse Ussimäe teed 380 meetri ulatuses alates Narva maantee ristmikust ning 130 m ulatuses Priisle teed Ussimäe tee ristmiku ümbruses. Priisle tee mõlemasse äärde rajatakse 2,5–3,5 meetri laiused kõnniteed. Alates Narva maantee ristmikust rajatakse Ussimäe tee äärde nelja meetri laiune kergliiklustee, mille kõrvale tuleb pinkide ja prügikastiga varustatud puhkamisala. Nägemispuudega liiklejate tarvis paigaldatakse ülekäiguradade ette tekstuurplaatidest katendi ribad.

Uuenev teelõik saab LED-tehnoloogial põhineva tänavavalgustuse ning ülekäiguradade erivalgustuse. Uuendatakse olemasolevaid ning rajatakse uusi tehnovõrke. Haljastustööde käigus istutatakse 18 poopuud ja 41 pihlenelat.

Priisle tee linna suunduval sõidusuunal asuv Reidumäe bussipeatus paigutatakse pärast remonti uude asukohta.

Rekonstrueerimistööde tellija on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Projekti dokumentatsiooni koostas OÜ Keskkonnaprojekt, ehitustöid teostavad KV Infra OÜ ja TAVT OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on 1,1 miljonit eurot. Tööde lepinguline tähtaeg on november 2022.

Kommentaarid: