Esmaspäeval alustatakse Vormsi peremänguväljaku rekonstrueerimisega

0

Tööde käigus saab väljak viis eri suunitlusega mänguala.

„Vormsi mänguväljak on meie linnaosa üks kasutatavamaid ning selle rekonstrueerimine peegeldab meie üldist suunda: korrastada olemasolevaid mänguvõimalusi. Kevadel demonteerisime ligi 36 lagunenud mängu- ja ronimisväljakut, lähiajal alustatakse ka Kivila pargi peremänguväljaku rajamisega. Tasub märkimist, et uute väljakute projekteerimisel lähtutakse põhimõttest, et seal leiaksid meelepärast ja jõukohast tegevust igas vanuses linnaelanikud,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Kokku rajatakse mänguväljakule viis erinevate suunitlustega mänguala: väikelaste ja erivajadustega laste mänguala, peremänguala, suurte ehk üle 13 a laste mänguala, välijõusaal ja lauatennise ala.

Käesoleval aastal on planeeritud mänguväljaku maa-aluste tehnovõrkude rajamistööd (välisvalgustus), olemasolevate mänguelementide demonteerimine, mullatööd ning kattega teede rajamine. Mittesobivate ilmastiktingimuste saabumisel jätkatakse töödega  kevadperioodil.

„Alguses plaanisime ära teha neid töid veel kevad-suvisel perioodil, ent projekteerimistööd võtsid plaanitust kauem aega. See on ka arusaadav, arvestades sellega, et me ei vaheta lihtsalt mänguinventari, vaid ka kõik vastavad kommunikatsioonid. Oma rolli selle projekti edasilükkamises on mänginud ka koroonaviirusest tingitud olukord. Mul on hea meel, et tänaseks kõik hanked on lõppenud ja projekt edasi liigub,“ lisas linnaosavanem Vladimir Svet.

Rajatavate jalgteede suunad on projekteeritud vastavalt välja kujunenud liikumissuundadest (olemasolevad sissekäidud rajad). Jalgtee äärde on projekteeritud 6 erinevate paigutustega istumistaskut. Korvpalliväljaku äärde on projekteeritud kaks asfaltkattega istumistaskut hängimispinkidega. Lisaks on ettenähtud uuendada olemasoleva asfaltkattega korvpalliväljaku märgistust. Samuti rajatakse mängualade vahele jalgrattahoidjad.

Mänguväljaku erinevate mängualade juurde paigaldatakse infotahvild koos teabega keelatud tegevustest, hooldaja informatsiooniga ning hädaabi telefoninumbriga.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel teostab töid Infrarod OÜ. Tööde teostamise lepinguline tähtaeg on 15.mai 2021.

Kommentaarid: