Lasnamäe valmistub esimesteks külmadeks

0

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hanke käigus leiti töövõtja, kes talvel peab linnaosa avalikel jalgteedel lund koristama ja muid hooajalisi töid tegema. Kokku on Lasnamäe teedel lume ja jääga võitlemiseks valmis mitukümmend ühikut lumekoristustehnikat ja ligi poolsada käsitsitöö brigaadi.

“Talv on lähedal ja kõik ettevalmistustööd on tehtud – koristusfirmade ja töövõtjatega on sõlmitud lepingud, kontrollitud on lumekoristustehnika valmisolek. Vaatamata soojale novembri algusele, peab kogu erivarustus olema ooterežiimil  ja valmis igal ajal linnaosa teedel lume ja jääga võitlema hakkama, ”ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet. “Samuti palume korteriühistutel ja kinnisvaraomanikel kontrollida oma valmisolekut esimeseks külmaks,” lisas Vladimir Svet.

Vastutus puhtuse ja koristamise eest linnas on jaotatud kohaliku omavalitsuse, kes vastutab sõiduteede, avalike alade ja jalgteede puhtuse eest, ning eraettevõtete ja korteriühistute vahel, kes peavad tegelema lume ja libedusega oma territooriumil ja selle vahetus läheduses.

Sel hooajal puhastab Lasnamäel kõnniteid ja pargiteid hanke võitnud ettevõte Krausberg OÜ, kes peab ööpäevaringselt teostama hooajalist tänavate puhastust, jää- ja lumekoristust, graniitkillustiku puistamist ja kevadist puistematerjali koristust, sügisest lehtede koristust, prügi ja prahi koristust jne. Ettevõtte käsutuses on 4 kummiterasahaga varustatud hooldusmasinat ja vaakumimur traktor. Masinad ja seadmed on varustatud GPS jälgimissüsteemiga marsruudi ja töö teostamise aja. Tööde tegemiseks on olemas ka lumetõrje teostamiseks vajalikud töövahendid: labidad, kaabitsad ja harjad või tsentrifugaalpuhastajad. Leping ettevõttega sõlmiti kuni 30. aprillini 2020.

Lasnamäe kvartalisiseste sõiduteede puhastuse ning lume-ja libedusetõrje teostab Tallinna Teede Aktsiaselts. Suuremate lumekoguste korral on valmisolek lume teisaldamiseks haljasaladele ja ka lume väljaveoks, kui teemaa-alal ladustamise võimalused puuduvad.

Suurematel tänavatel ja ühistranspordi marsruutidel korraldab lume-ja libedusetõrjet Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalamet, kus ameti lepingupartneriks on Eesti Keskkonnateenused AS. Lasnamäe linnaosa teenindavas masinapargis on 14 suurt ning 5 väiksemat sahkpuisturit ning 40 käsitsitöölist ülekäiguradade ja treppide ning ühistranspordipeatust koristuseks.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus jagab korteriühistutele libedusetõrjeks tasuta graniitsõelmeid ka käesoleval aastal. Väljastamise kellaja ja koha avalikustab linnaosavalitsus järgmise nädala jooksul.

Kommentaarid: