Lasnamäe linnaosakogu tegi ettepaneku Tallinna kaasava eelarve protsessi täiendamiseks

0

Lasnamäe linnaosakogu arutas möödunud teisipäeval Tallinna linnavalitsuse esitatud kaasava eelarve eelnõud ning tegi muudatusettepaneku hääletusprotsessi osas.

„Lasnamäe linnaosakogu soovitas võimaldada kaasava eelarve hääletuse läbiviimist lisaks internetis ja linnaosavalitsustes ka mõnes muus avalikus kohas. Selle eesmärgiks on muuta kaasava eelarve hääletus ligipääsetavaks ka neile, kes internetti aktiivselt ei kasuta või ei soovi kasutada, ent siiski tahavad selles protsessis kaasa rääkida. Linnaosakogu seisukoha mõte on selles, et linnaosavalitsus saaks korraldada paberkandjal hääletamiseks punkti väljaspool oma ruume, nt kaubandus- või kultuurikeskuses,“ kommenteeris Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

„Meie linnaosas on päris palju eakaid inimesi, kelle jaoks võib interneti teel hääletamine olla keeruline. Samas linnaosavalitsuse hoone ei asu paljude inimeste jaoks väga kodu lähedal. Seetõttu oleks hea, kui mõni hääletuspunkt oleks veel avatud mõnes tõmbekeskuses,“ põhjendas linnaosakogule muudatusettepaneku esitanud saadik Aleksandr Zdankevitš.

Tallinna linnavalitsus algatas kaasava eelarve eelnõu menetluse 14. oktoobril, edastades selle projekti linnaosakogudele arutamiseks ja ettepanekute tegemiseks. Nende arvamust oodatakse 30. oktoobriks, mille järel edastab linnavalitsus eelnõu Tallinna Linnavolikogule menetlemiseks. Esialgse ajakava järgi plaanitakse kaasava eelarve ideekorjega alustada 16. novembril ja hääletus peaks toimuma jaanuari teises pooles.

Tallinna kaasav eelarve on kavandatud linnaosapõhiseks, kus igale linnaosale on planeeritud umbes 100 000€ rahva poolt valitud investeeringu tegemiseks. Eelnõu järgi hakkab hääleõigus olema kõigil Tallinna elanikel alates 14. eluaastast. Et hääletus loetaks toimunuks, peab igas linnaosas sellest osa võtma teatud hulk inimesi, Lasnamäel on selleks 1500 hääletajat.

Kommentaarid: