Pae park: arhitekti arvamus

Leili Müür Lasnamäe linnaosa valitsuse linnamajanduse osakonna arhitekt

0

Pae järv on tekkeliselt endine paekarjäär, kus on astmeline põhi alates 2 m kuni kohati 8–11 m sügavuseni. Pae karjääris lõpetati kaevandamine 1972. aastal ja sellele järgnevalt on sinna visatud kontrollimatult jäätmeid, muuhulgas tselluloositehase jäätmeid. (Tselluloositehas asus praeguse Sikupilli keskuse kohal). Ujumiseks sellise põhja ja reostusega veekogu eriti sobiv ei ole.

Järve jää ei pruugi talvel nii ühtlaselt külmuda, et oleks tagatud ohutu uisutamine, kuna paekihtide vahelt valgub vesi ebaühtlaselt karjäärialale.

Pae pargi kavandamisel rääkisid kaasa ka kohalikud elanikud, kelle sooviks oli säilitada suurem puudetukk puutumatuna, mistõttu see sai nime Ööbiku park. Seal pole teadlikult teid rajatud, et pesitsevatele laulindudele jääks alles vaiksem ja looduslikum keskkond.

Kadrioru pargis jalutaja ja jooksja on Pae parki igati oodatud, seetõttu on Lasnamäe linnaosa valitsus oma lähiaastate kavades ette näinud Ilvese sillalt tulijaile Lasnamäe tänava äärde kergliiklustee rajamise kuni Pallasti sillani.

Linnaosavalitsuse kõrvale on tekkinud tallatud rada sel põhjusel, et sinna kavandatud tee ja parkimisala ei ole välja ehitatud esialgselt planeeritud ulatuses. Kaalume tallatud raja sõelmetega katmist, et tagada selle mugavam läbitavus igal aastaajal kuni kehtestatud detailplaneeringu täies mahus elluviimiseni.

Kommentaarid: