Sissetuleku kaotanud pered saavad toiduabi

0

29. juunist saavad eriolukorra tagajärjel majanduslikesse raskustesse sattunud pered esitada taotlusi toiduabi saamiseks.

Täiendavat toiduabi saavad taotleda Lasnamäe linnaosa rahvastikuregistrisse kantud lastega pered, kes on sattunud majanduslikult abitusse olukorda perekonna sissetulekute vähenemise või nende kaotuse tõttu. See tähendab, et perekonna netosissetulek on esimese pereliikme kohta väiksem kehtivast töötasu alammäärast (584 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast (467,20 eurot).

Taotlusi saab esitada alates 29. juunist ning esimeste toiduabipakkide jagamine toimub 8. juulil.

Taotlus tuleb esitada Lasnamäe linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda aadressil Pallasti tn 54 või Mahtra tn 48 (E kl 9–12 ja 14–17.30, N kl 9–12 ja 14–16.30). Taotluse saab saata ka digiallkirjastatuna e-postiga lasnamae@tallinnlv.ee.

Toiduabi jagamine toimub Lasnamäe LOV ruumides aadressil Pallasti tn 54 igal kolmapäeval alates 8. juulist kell 12.00–14.00. Järgmise nädala toiduabipaki saamiseks tuleb taotlus esitada jooksva nädala neljapäeva õhtuks. Lisainfot saab helistades 645 7799. Toiduabipakkide jagamine toimub kuni 31. augustini.

Kommentaarid: