Narva maanteele ja Turba ristmikule rajatakse kõnnitee

0

6. aprillil algavad Lasnamäel Narva maantee ja Turba 2 kinnistuga külgneval alal kõnnitee ehitustööd.

 „Tööde käigus rajatakse 125 meetri pikkune ja kolme meetri laiune asfaltkattega kõnnitee. Lisaks rajatakse Narva maantee sõiduteest eraldusribaga eraldatud üheksakohaline diagonaalse paigutusega parkimisala. Lauluväljaku lähistel elavatele inimestele on see väike, kuid oluline areng. Uus tee võimaldab turvalisemalt jõuda nii bussipeatusesse, parklasse kui ka tanklasse,“ rääkis Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Lasnamäe linnaosa valitsus on aastate jooksul muutnud ala turvalisemaks, kõnnitee rajamine on sellele loogiline jätk. Tööde käigus korraldatakse sajuvee ärajuhtimine ning korrastatakse ala. Kõnnitee äärde tuleb kõrghaljastus ning parklasse rajatakse sajuveekanalisatsioon ja LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Ehitustöödega kaasnevad Narva maanteel ajutised liikluspiirangud, mistõttu palume järgida ajutist liikluskorraldust.

Ehitustööd toimuvad Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel.  Projektdokumentatsiooni koostas AS K-Projekt. Ehitustöid teostab Viaston Infra OÜ. Tööd lõppevad juulikuus.

Kommentaarid: