Lasnamäe uue linnaosavanema pöördumine: hoidkem koos!

Vladimir Svet Lasnamäe linnaosavanem

0

Head Lasnamäe elanikud!

Minu nimi on Vladimir Svet ja 23. märtsil alustasin ma tööd Lasnamäe linnaosa vanemana. Enne seda juhtisin ma kaks aastat Kesklinna valitsust, veel varem olin õiguskantsleri nõunik. Lasnamäe on minu jaoks kodulinnaosa, kus elasin suurima osa oma elust ja kus siiani elavad ka minu vanemad.

Nii minu kui ka kogu linnaosavalitsuse esmane ülesanne praegu on võitlus koroonaviiruse pandeemia tagajärgedega. Linnaosavalitsuse tavapäraselt pakutavate sotsiaalteenuste osutamine jätkub ka edaspidi. Meie sotsiaaltoetuste talituse töötajad jätkavad elanike teenindamist Mahtra tn 48 aadressil, avatud on ka infosaal ja rahvastikuregistri osakond ka Pallasti tn 54 asuvas linnaosavalitsuse peahoones.

Olen kindel, et paljud teist juba teavad, et peamine riskirühm tekkinud olukorras on eakad inimesed ja krooniliselt haiged. Kogu ühiskonna ülesanne seisneb praegu selles, et püüda hoida haigestumisest just neid inimesi, kes on kõige rohkem altid tüsistustele. Selle eesmärgi nimel peame tegutsema üheskoos. Linna ja linnaosa on valmis aitama neid, kes ei saa loota sugulaste ja lähedaste inimeste toele.

Igaüks meist saab teha heateo ainuüksi hoolitsedes oma eakate sugulaste eest: võttes nendega regulaarselt ühendust telefoni teel, tuues neile toiduaineid ja ravimeid. Sealjuures on oluline mitte astuda nendega otsesse kontakti ning jätta söögid ja arstimid ukse juurde või hoopis koridori.  

Tahaksin pöörduda kõigi meie linnaosa korteriühistute poole. On raske üle hinnata teie osa meie linna ja linnaosa arengus, kuid praegu on teie panus muutunud eriti oluliseks. Tegusad korteriühistuliikmed teavad kõige paremini majas toimuva kohta: kellel on liikumisraskused, kes vajab tuge, kellel on sotsiaalsed probleemid. Just sellepärast palun juhatuse liikmeid ja kõiki hoolivaid kortermajade elanikke hoida sidet oma eakate naabritega, pakkuda neile jõukohast abi või teatada abivajajatest linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale telefoninumbritel 645 7756 ja 645 7771.

Lähinädalatel ja -kuudel loodan kuulda Lasnamäe elanike ootusi ja ettepanekuid seoses linnaosa arenguga, samuti esitlen oma visiooni tööprioriteetidest tulevikus. Nüüd aga on aeg hoida ühte ning keskenduda riskigrupis olijate kaitsele.

Olgem terved!

Kommentaarid: