Eriolukorra juhi tänane pöördumine ETV-s

Jüri Ratas Peaminister ja eriolukorra juht

0

Armsad Eestimaa inimesed!

Algaval nädalal möödub kuu aega teatest esimese COVID-19-sse haigestunud eestimaalase kohta. Praeguseks oleme kogunud proove enam kui kolmelt ja poolelt tuhandelt inimeselt ning koroonaviirusesse nakatunuid on tuvastatud üle kolmesaja.

Tegelikult on meie hulgas viirust kandvaid inimesi ametliku diagnoosi saanutest märksa enam. Paljudel inimestel pole sümptomid veel avaldunud ning teised ei pruugi oma mõõdukates haigustunnustes koroonaviirust kahtlustada. Samal ajal võivad nad endaga kokku puutuvatele inimestele nakkust tahtmatult edasi kanda.

Teiste riikide karm kogemus näitab samuti, et rahulikumale perioodile võib kiiresti järgneda haigestunute ja haiglaravi vajavate inimeste arvu hüppeline tõus. Peame olema valmis, et koroonaviiruse levik Eestis läheb veel palju halvemaks, enne kui hakkab minema paremaks. Alles eile saime kurvastavaid uudiseid, et COVID-19 on nõudnud nii Leedus kui Soomes esimese inimelu.

Seepärast peame me kõik pidevalt oma käitumise läbi mõtlema ning olema iga päev ja kogu aeg ettevaatlikud. Kõige olulisem on kaitsta eakaid, krooniliste hädadega ja teisi nõrgema tervisega inimesi. Nende jaoks on viirus kõige ohtlikum.

Palun aitame oma riskirühmadesse kuuluvaid lähedasi ja tuttavaid nende igapäevaelu korraldamisel nii, et neil oleks võimalik püsida turvaliselt kodus, kuniks olukord paraneb. Samuti peame välistama võimaluse, et me ise nakkust nende kodus, hooldekodus või haiglas edasi ei annaks.

Oleme praeguseks terves Eestis laiendanud oluliselt koroonaviiruse testide tegemise võimalusi. Seejuures on endiselt oluline keskenduda kõige suuremas ohus olevatele inimrühmadele. Samas on testimise võimalus avatud mis tahes vanuses meditsiiniliste näidustustega inimestele, kelle puhul nende perearst testi tegemist põhjendatuks peab.

Head vaatajad!

Palun jälgime ning hoiame enda ja teiste tervist. Tervisehädade ja hingamisteede haiguste sümptomite korral tuleb püsida kodus ning võtta ühendust oma perearstiga. Tõsiste haigusnähtude avaldumisel on tarvis viivitamatult kutsuda kiirabi.

Praegu pole aeg seltsieluks ning meie kõigi tervise huvides on oluline puutuda kokku nii väheste inimestega kui võimalik. Tänaval, kaupluses, ühistranspordis või looduses liikudes tuleks vältimatute kontaktide puhul säilitada kõigi teistega mõistlik vahemaa. Samuti on jätkuvalt tähtis pidada kinni hügieenireeglitest ja kuulata meditsiinitöötajate õpetusi.

Päevade ja nädalate koduseinte vahel veetmine võib arusaadavalt olla koormav, kuid on vältimatult vajalik enda ja oma lähedaste elu ning tervise kaitseks. Palun kannatame selle ära.

Kriisiolukord ühes reisimis- ja liikumispiirangutega on olnud tõsiseks löögiks ka Eesti ja Euroopa majandusele ning mõjutab paljusid inimesi ja ettevõtteid. Valitsus on juba kiitnud heaks esimese –  kahe miljardi euro suuruse – majandusmeetmete paketi, et säilitada meie tööinimestele töökohad ja sissetulekud ning anda ettevõtetele võimalus raskuste ületamiseks. Kriisi jätkudes oleme valmis astuma ka järgmisi vajalikke samme.

Meil ei ole praeguses olukorras palju praktikas tõestatud teadmisi ega tõsikindlaid allikaid. Seepärast tasub nii igal üksikul inimesel kui riigil olla pigem liialt ettevaatlik kui hiljem kahetseda. Pigem reageerida üle kui olla ettevaatamatu. Parem piirata oma käitumist üleliia palju kui natuke liiga vähe. Nii käitudes saame haiguspuhangust kõik koos võitu.

Valitsus ja Eesti ametkonnad annavad endast iga päev kõik, et pakkuda praegu igaühele vajalikku teavet, juhiseid ning turvatunnet. Tervishoiutöötajad, hooldajad, sotsiaaltöötajad, politseinikud, piirivalvurid, päästjad, kaitseliitlased ja kõik teised eesliinil pingutavad meie kõigi tervise ja elu hoidmise nimel.

Soovin meile kõigile tervist ja olge hoitud!

Pöördumine on vaatamiseks kättesaadav siit.

Kommentaarid: