Tallinna Haridusameti „Loo rahu“ rahuhariduse kampaania julgustab noori leidma lahendusi väljakutsetele ühiskonnas

0

Algas Tallinna Haridusameti rahuhariduse teavituskampaania „Loo rahu“, kus inspireeritakse noori tegutsema selle nimel, et luua ümbritsevas kogukonnas usaldust, entusiasmi ja ühtekuuluvustunnet. Kampaania fookuses on Tallinna kooliõpilaste videolood, kus noored otsivad lahendusi neid kõnetavatele probleemidele.

Tallinna Haridusameti noorsootöö vanemspetsialisti Eneli Meresmaa sõnul tuleb empaatilisema ühiskonna nimel ühiselt tööd teha. „Kui tahame, et meie elupaik oleks parem ka aastate pärast, tuleb leida viise, kuidas noori ühiskondlike väljakutsete keerises toetada. Kuidas leida soovi üksteist mõista ja suurendada oskuseid, kuidas paremini raskustega toime tulla. Just noored kujundavad meie tuleviku eluolu.“

Ta selgitas, et ümbritseva keskkonna paremaks muutmine algab igaühe suhtumisest ja käitumisest. „Soovime olla väärtustatud liikmed kogukonnas, kus üksteist austatakse, hoitakse ja kus tullakse toime konfliktisituatsioonidega. Selleks peame õppima ise rahu looma, tundma ja hoidma. See on rahuhariduse kui valdkonna kandev mõte.“ 

Meresmaa tõi näiteks, et statistika järgi tunneb 84% Euroopa noortest, et tahaks ise midagi maailmas paremaks muuta. „Sageli ei tehta esimest sammu, kuna ei teata, kust alustada. Seetõttu on ülioluline, et noor tajuks oma kõrval täiskasvanuid, kes tema jaoks olemas on.“    

„Loo rahu“ kampaania keskmes on Tallinna kooliõpilaste inspireerivad videolood, kus noored otsivad lahendusi neile olulistel teemadel oma kogukonnas: koolikiusust, eakate üksilduse ja keskkonnateemadeni välja. Õpilaste endi ülesfilmitud videod on valminud rahuprogrammi Gutsy Go raames, mis on Soome haridustöötajate välja töötatud sekkumismeetod. Programmis pakutakse õpilastele ühe koolinädala vältel võimalust tegutseda oma kogukonna paremaks muutmise nimel. See aitab tugevdada noorte sotsiaalset kaasatust, positiivset vaimset tervist ja huvi sotsiaalse tegevuse vastu. Programmis on osalenud üle 300 kohaliku noore, kes on oma tegudega eeskujuks teistele eakaaslastele. Kõik videod on tasuta vaatamiseks ERR Jupiteri platvormil

„Loo rahu“ kampaaniasse on kaasatud ka noorte seas populaarsed mõjuisikud Bärbel Moros, Karl-Gustav Kurn ja Vlad Matsnev, kes aitavad inspireerivaid videolugusid ja eeskujusid koos julgustavate sõnumitega noorteni viia. SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse juhataja Anne Kleinberg ja mitmed haridustöötajad annavad aga täiskasvanutele praktilist ekspertnõu, kuidas olla koolinoortele toeks, avades seeläbi rahuhariduse olulisust töös noortega. Kampaania kestab veebruari keskpaigani.

 

Rahuhariduse teavituskampaania „Loo rahu“ on osa Erasmus+ projektist  „Make peace visible – European youth as agents of social change“, mis viiakse läbi koostöös Tallinna, Riia ja Helsingi koolidega. Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur.

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

Kommentaarid: