Lasnamäe eakate nõukogu alustas tegevust uue koosseisuga

0

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse juures alustas tegevust Lasnamäe eakate nõukogu uus koosseis, mille eesmärk on eakate kaasamine ja nende huvidega arvestamine linnaosa elu korraldamisel ja oluliste otsuste vastuvõtmisel. 

„Elanike kaasamine on ülioluline, sest see võimaldab linna meeskonnal paremini aru saada inimeste soovidest. Eakate nõukogu on hea viis väärikas eas inimeste kaasamiseks, mis annab parema ülevaate nende muredest ja vajadustest, millega tuleb otsuste tegemisel arvestada,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko

Teisipäeval, 31. mail toimunud eakate nõukogu esimesest koosolekust võtsid osa Lasnamäe linnaosavanem, linnaosavalitsuse spetsialistid ning pensionäride ühenduste esindajad.

Koosolekul rääkis linnaosavanem Lasnamäe tuleviku plaanidest. Suurema tähelepanu pälvisid Tondiraba parki, Klindiparki ning Tallinna Haigla ehitust puudutavad teemad. Lepiti kokku, et järgmisel koosolekul on aruteluteemaks Tallinna Haigla ehitus.

Nõukogu peamine eesmärk on tegelda Lasnamäe linnaosa eakate seisukohtade väljaselgitamisega linna elu puudutavates küsimustes (transport, heakord, kultuuritegevused jms) ja nende seisukohtade esitamisega linnaosa valitsusele.

Lasnamäe eakate nõukogu koosolekud toimuvad edaspidi vähemalt korra kvartalis. Koosolekutele oodatakse lisaks nõukogu liikmetele ka kõiki Lasnamäel elavaid eakaid, kes on huvitatud nõukogu tööst või arutlusel olevatest teemadest.

Kommentaarid: