Laagna tee äärte koristusele ja täiustamisele pöörati sel aastal erilist tähelepanu

0

Laagna tee äärset tehnoriba koristatakse igal aastal kevadkoristuse raames, suveperioodil teostatakse koristustöid vastavalt vajadusele. Ka olmeprügi koristatakse tehnoribalt siis kui selleks on tekkinud vajadus.

„On oluline, et Tallinna linnaruum oleks kõigi jaoks meeldiv ning ohutu. Laagna tee on üks linna olulisemaid tuiksooni, mida igapäevaselt kasutavad kümned tuhanded inimesed. Pühendasime tänavu rohkem aega probleemsemate kohtade koristamiseks ja parendamiseks,“ ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet

Laagna tee külgneb nõlvadel asuvate haljasaladega, mida on kevadkoristuse käigus korrastatud. Laagna tee tehnoriba suurus on 19 170 m2, teemaa haljasalade suurus ca 28 000 m2.

Kevadkoristuse raames koristati Laagna tee tehnoribalt 47 tonni kive, peentolmu ja pühkmeid; teemaa haljasala nõlvadelt olmepügi 25 m3, suuregabariidilist prügi ja rehve 7 m3, oksi 30 m3. Koristustöid teostas Tallinna Kommunaalteenused OÜ.

„Laagna tee tehnoribadel ja nõlvadel asuvatele haljastustele kandub palju prügi ümberkaudsete majade prügikastidest, mille kaaned on tihti avatud ja nii tuul kui ka linnud kannavad selle prügi ümbruskonda laiali. Kahjuks aitavad kaasa ka vastutustundetud kodanikud, kes ei raatsi oma prügi prügikastini või jäätmejaamani viia. Paenõlvade lähedalt koristamiseks kasutatakse täiendavaid ohutusvahendeid, seega sellised tööd ei lähe korrapäraste tööde alla. Linna meeskond annab endast parima, et linnaruum oleks puhtam, kuid ma usun, et üheskoos elanikega saavutame me paremaid tulemusi,“ lisas Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

Laagna teel jõuab lõpusirgele ka valgustuse rekonstrueerimine. Tööde käigus paigaldati uued valgustid, valgustimastid ja maasisesed kaablid. Kõnniteedel ja tehnoribadel tehtud kaevetööde järgsed asfaltkatendite taastamised lõpetatakse lähiajal. Valgustuse paigaldamisega seotud kaevetööd on teostatud linnast väljuval suunal Ilvese sillast kuni Smuuli sillani ning linna siseneval suunal Varraku sillast kuni Smuuli sillani. Kogu objekti pikkuseks on 2x4km. Tegemist on Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise teise etapiga, tööde tellija on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Ehitustöid teostab  AS Elektritsentrum. 

Kommentaarid: