Lasnamäe sildu ootab rekonstrueerimine ja ligipääsetavaks muutmine

0

Lasnamäel Laagna teel asuvaid sildu ootab lähiaastatel järk-järguline põhjalik rekonstrueerimine. Selle raames tehakse korda sildade konstruktsioonid ning muudetakse neid ligipääsetavamaks.

„Viimastel päevadel on meie käest korduvalt küsitud, millal Laagna tee jalakäijate sildadel – Lindakivi, Saarepiiga, Pae ja Pallasti – tekkivad mugavamad võimalused jalakäijate juurdepääsuks. Mureks on see, et Laagna teega neid sildu ühendavad nõukogudeaegsed trepid, millest osa on ka eraomandis. Selle probleemi lahendamine on paraku aega- ja vahendeid nõudev. Et aga linn on teinud otsuse rekonstrueerida vähemalt üks Laagna tee sild aastas, siis on võimalik ka välja tuua vastavate tööde kava,“ selgitas Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

Tallinn plaanib järgmisel aastal rekonstrueerida ühe Smuuli sildadest. 2023. aastal plaanitakse rekonstrueerida ja luua mugavad juurdepääsud Pallasti ja Lindakivi sildadele; 2024. aastal jõuab järg Pae silla rekonstrueerimiseni ja Saarepiiga sillale uute juurdepääsude loomiseni, milleks tehakse koostööd ka eraarendajatega.

Praegu on käimas Ilvese silla rekonstrueerimine, mille raames lisatakse sillale  ka jalakäijatele, jalgratturitele ja teistele mugavat laskumist võimaldav kergliiklussild. 2020. tehti korda Varraku sild, enne seda läbis uuenduskuuri Mustakivi sild. Tallinn tellib iga kolme aasta tagant sildade seisundi hindamise, mille alusel nende remontimise kava vajadusel korrigeeritakse.

„Silla ligipääsetavamaks muutmine kätkeb endas mitut võimalust. Kõige parem on, kui saab luua turvalise kaldega kaldtee, mis seob hästi omavahel silla ja ümbritsevad kõnniteed. See on aga keeruline lahendus, kuna nõuab reeglina üpris palju ruumi, mida alati pole. Teiseks on võimalik ehitada juurde metallist pandus, mis ei pruugi alati olla tehnoloogiliselt ja esteetiliselt sobivaim lahendus. Ja muidugi alternatiiviks on ka lift, nagu juba on tehtud Saarepiiga silla põhjapoolses osas. Iga kord lähtutakse konkreetsest olukorrast silla juures,“ lisas Svet.

Kommentaarid: