Linnaosavalitsus: Rail Baltica terminal peab arvestama kohalike huvidega

0

Lähiaastatel kavandatakse Ülemistele Rail Baltica ühisterminali, millega kaasnevad tohutud muutusedLasnamäe ja kogu Tallinna linnaruumis. Sel nädalal tutvustati tulevase terminali lähedusse jäävate Peterburi tee majade elanikele  visiooni sellest, kuidas terminal muudab neid ümbritsevat linnaruumi. 

Tallinna ruumiloome kompetentsikeskuse arhitektid valmistasid Lasnamäe linnaosa valitsuse tellimusel visiooni sellest, kuidas tulevane Rail Baltica Ülemiste ühisterminal muudab linnaruumi selle kõrval asuvate Peterburi tee 4, 6 ja 14 majade ümber.

„Rail Baltica ühisterminali ehitusel on oluline mõju selle lähedal elavatele inimestele. Meie eesmärgiks onmaksimaalselt arvestada kohalike huvidega. Arutasime nende jaoks spetsiaalselt koostatud eskiisi ning arutelu tulemusel võib tõdeda, et inimesed muretsevad enim privaatsuse, lärmi, vagunite liikumisest tingitud vibratsioonide pärast, mis võivad mõjutada elumajade seisukorda. Seepärast Tallinna linn ja Rail Baltica meeskond peavad nendele küsimustele tähelepanu pöörama igal terminali planeerimise etapil, et edaspidinetooks kohalikele võimalikult vähe ebamugavusi,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Plaanitakse luua kaasaegset kaasahaaravat linnaruumi, kuid seejuures tagada kohalikele vajalikku privaatsuse taset ning minimeerida terminali rajamisega kaasnevad ebamugavused. Ühtlasi tagatakse mugavad ühendused ühisterminali ja selle lähedal paiknevate ühistranspordi peatustega.

Trammiliini on kavas T1 kaubanduskeskuse juurest rohkem elumajade poole nihutada. Selleks rajatakseelumajade ja läbi süvendi kulgeva trammiliini vahele 1,5-4 m kõrgune paekivist vahesein, mille peale istutatakse ronitaimed. Elamutest lõunapoole tuleb ilus ja funktsionaalne trepp, mille kaudu jalakäijatel, piiratud liikumisvõimega inimestel ja eakatel saab olema mugav jõuda ühistranspordi peatusesse. Samuti rajatakse trepile kaldtee, mis tagab jalgratturitele ja lapsevankriga lastevanematele mugava liikumise.

Rail Baltica Ülemiste ühisterminali plaanitakse ehitada 2025. aastaks.

Kommentaarid: