Lasnamäe soovib tõsta postiteenuse kättesaadavust

0

Lasnamäe linnaosavalitsus pöördus Omniva poole sooviga tõsta postiteenuse kättesaadavust Tallinna suurimas linnaosas. Postkontorite ja pakiautomaatide vähesus Lasnamäel ei vasta linnaosa tihedale asustusele ega taga postiteenuse turvalist kasutamist. 

 

„Lasnamäe on Tallinna suurim linnaosa, kus elab ligi 120 tuhat inimest. See on piirkond, mis teenindab ka paljusid Pirita linnaosa ja Ida-Harjumaa valdade elanikke: siin käiakse koolis, lasteaias, kaubanduskeskuses, sportimas, vaba aega veetmas. Viimase aasta jooksul on Lasnamäe elanikud aga kahetsusväärselt palju vahendanud meile oma muret  postiteenuste vähenenud ligipääsetavuse üle. Seepärast pöördusime Omniva poole otsimaks võimalikke lahendusi tekkinud olukorrale,” ütles Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

 

Lasnamäe linnaosavalitsusele teadaolevalt asub linnaosas kaks postkontorit, millest üks on ka Omniva peakontor, neli postipunkti, üks pakiväljastuspunkt ja 28 postiautomaati. Lasnamäe postkontorid asuvad vastavalt Pallasti tänaval ja Lasnamäe Centrum’i kaubanduskeskuses. Samal ajal terves Tallinna linnas on kaksteist postkontorit. Tartus, mis on rahvaarvu poolest Lasnamäega võrreldav, töötab viis postkontorit ning neist kolm on üksteisest 1,5 kilomeetri kaugusel.

 

„Kättesaadava ja kodulähedase postiteenuse olulisus kasvas läinud aastal veelgi. COVID-19 põhjustatud olukorras kasvas e-kaubanduse maht ja vähenesid inimeste vahelised kontaktid, mis tõi kaasa postiteenuse agarama kasutamise. Elanike arvu silmas pidades, postkontorite, pakiautomaatide  ning postipunktidevähesus põhjustab mitte ainult ebameeldivaid, vaid koroonaviiruse ohjeldamise seisukohalt lausa ohtlikultpikki järjekordi ja riivab inimeste õiglustunnet,” lisas Svet.

 

2020. aasta kevadel suleti Lasnamäe Pae turul asunud postkontor. Siis anti kohalikele elanikele Omniva poolt mõista, et hiljem võib sinna tekkida postiautomaat. Tänaseks on saanud selgeks, et hoolimata kohalike ootusest, 2021. aasta jooksul sinna postiautomaadi paigutamist ei kavandata. Samasse asukohta loodud postipunkt ei muuda postiteenust inimestele kättesaadavamaks, kuna pakke suunatakse sinna ainult siis, kui pakiautomaatides ei jagu selleks ruumi. 

 

Seepärast Lasnamäe Linnaosa Valitsus teeb ettepaneku paigaldada Pae turule postiautomaat ja otsida võimalust postkontori avamiseks Lasnamäe tiheda asustusega idapoolses osas Mustakivi ja Ussimäe tänavate vahelises piirkonnas, kus postiteenus on hetkel kõige halvemini kättesaadav. 

 

Lasnamäe linnaosavalitsus on valmis koostöös Omnivaga otsida võimalusi parandamaks teenuste kättesaadavust kohalikele elanikele ning vajadusel kaasa aitama läbirääkimiste pidamisel vajalike äripindade ja avaliku maa rentimiseks.

Kommentaarid: