Nehatu koolist on järel ainult vundament ja viljapuid täis aed

0

Narva maantee ja Läänemere tee vahel mänguväljaku kõrval on peidus kunagise Nehatu kooli varemed. Vallakool rajati sinna 1867. aastal: Tallinna linn andis kohalikele palgid tasuta ja vundament laoti paekividest. Õppetöö algas samal aastal.

Tihti töötas koolis korraga ainult üks õpetaja. Kool oli kasutusel ka õpetaja perekonna elamuna. Reeglina said toonased õpetajad oma kasutusse ka kooli juurde kuulunud põllud ja heinamaad.

Õpilasi oli Nehatu koolis paarkümmend. 1921. aastal liideti Nehatu kool Iru kooliga, mis paiknes endises sõjaväekasarmus. Endise kasarmu ruumid amortiseerusid kiiresti ja 1930. aastal alustati uue koolimaja rajamist. Uue kooli valmimise järel 1931. aastal lõpetati õppetöö vanas hoones ja Nehatu koolihoonet kasutati järgnevatel aastakümnetel taluna, hiljem ka suvekoduna.

Ümberehitusest hoolimata säilis hoone suhteliselt hästi nii seest kui väljast. 1987. aastal muinsuskaitse ametnikekoostatud arhitektuurilises ülevaates peetakse endist koolihoonet väärtuslikuks objektiks, mida tuleks säilitada ja võtta võimalusel uuesti kasutusele koolihoone või kultuurikeskusena. Paraku hävis endine Nehatu vallakool 1988. aastalsüütamise tagajärjel. Koolist ja selle abihoonest on alles vundament ning nende kõrval võssa kasvanud aed, kust uudistaja leiab arvukalt kirsi- ja õunapuid.

Kommentaarid: