Lasnamäe elanikke oodatakse arutama Pae spordikompleksi uue hoone planeerimise üle

0

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kutsub linnaosa elanikke arutama Pae spordikompleksi detailplaneeringut, mille kohaselt on kavas rajada uus hoone ja staadioni abihooned. Arutelu toimub 11. novembril kell 16 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses aadressil Pallasti 54.

„Pae ja Majaka tänava nurgal asuva maatüki, kus praegu asub Lasnamäe spordikompleks, detailplaneeringu eelnõu esitatakse avalikule arutelule. Olemasoleva spordikompleksi laiendamine või renoveerimine pole võimalik, sest ehitis on rajatud ebapüsivale pinnasele. On tekkinud suured vajumised ning käesoleval ajal on hoone stabiliseeritud tõmbide abil.  Spordikompleks võib sellises seisukorras teenida meie elanikke ca 3-5 aastat, kuni uus spordihoone, mis kavandatakse Pae tn 5 koolihoone naabrusesse, valmib,” selgitas vanem Lasnamäe Vladimir Svet. “Kutsume kõiki linnaosa elanikke liituma aruteluga Pae spordikompleksi ja kogu staadioni territooriumi tuleviku üle,” ütles Vladimir Svet.

Pae tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub kuni 10. novembrini 2020 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse I korruse infosaalis. Detailplaneeringu eskiislahenduse jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/.

Kavandatud detailplaneeringuga nähakse ette multifunktsionaalse spordihalli rajamine staadioni ja gümnaasiumihoone vahelisele alale. Staadioni teenindamiseks on kavas ehitada väike abihoone Majaka põik tänavapoolsele küljele. Spordikompleksi praegune hoone on kavas lammutada, selle asemele projekteeritakse kuni viiekorruseline hoone. Jalgpallistaadioni asukohta ei muudeta, selle juurde ehitatakse tribüünid. Planeerimise käigus leitakse parkimisele lahendus , mille kohaselt põhiliselt toimub parkimine nii ärihoone kui spordihoone maa-alustel korrustel ja spordikompleksi territooriumile jääb korralik haljastus.

Kinnistu Pae 1 detailplaneeringu avalik arutelu toimub 11. novembril 2020 kell 16.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses aadressil Pallasti 54. Lisainfo saamiseks võtke ühendust telefonil 645 7742.

Kommentaarid: