Tallinna ühistransportis piletikontroll ei toimu

0

Praeguses eriolukorras on Tallinna ühistranspordis sõit tasuta ja munitsipaalpolitsei piletikontrolli ei tee.

Vastavalt infole Tallinna Facebooki-st, linnavõimud soovivad vähendada inimestevahelisi lähikontakte – seda nii bussijuhilt piletit ostmisel kui ka munitsipaalpolitseinikuga pileti kontrollimisel. Soovitatakse hoolikalt kaaluda iga oma käimist ja kui vähegi võimalik, siis kasutada selleks isiklikku sõiduvahendit ning igal võimalusel kasutada e-teenuseid.

Hetkel ei kavandata ühistranspordi graafikute hõrendamist, sest see võib kaasa tuua olukorra, kus inimesed peaksid bussis või trammis üksteisele liiga lähedal olema.

Kommentaarid: