Tallinn piirab alkoholimüüki kohapeal tarbimiseks öisel ja varahommikusel ajal

0

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule täiendavate muudatustega määruse eelnõu alkoholimüügi piiramiseks kohapeal tarbimiseks öisel ja varahommikusel ajal, piirangud hakkavad kehtima tänavu 1. oktoobrist.

Eelnõu kohaselt on alkohoolse joogi jaemüük keelatud kohapeal tarbimiseks esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl kella 02.00–06.00 ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella 03.00–07.00. Kasiinodes ja ööklubides on keelatud alkohoolse joogi jaemüük kohapeal tarbimiseks esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl kella 03.00–06.00 ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella 04.00–07.00. Piirangud ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tuli linnavalitsus möödunud aasta septembris välja  alkoholimüügi piirangute initsiatiiviga, misjärel käivitati ka laiem arutelu. „Pöördusime erinevate huvigruppide ja organisatsioonide poole, et ootame neilt ettepanekuid. Arutelud osutusid nii aktiivseks, et pidime seda protsessi pikendama. Kui esialgu pidi vastav eelnõu olema vastu võetud juba eelmise aasta lõpuks, siis laekus veel erinevaid mõtteid ja konkreetseid ettepanekuid aasta lõpus. Sellepärast otsustasime, et kuna see otsus ja eelnõu on nii olulised, siis väärib see veel täiendavat arutelu. Tänaseks olemegi nende arutelude tulemusena uuendanud ja täiendanud esialgselt määrust,“ selgitas linnapea. „Kui me eelmise aasta sügisel tulime välja initsiatiiviga, et alkoholimüük baarides võiks lõppeda kell 2 öösel ja nädalavahetusel kell 3 öösel ning piirangutest jäid välja kasiinod ja lobby– baarid, siis tänaseks oleme otsustanud, et kasiinodes ja ööklubides peavad olema kehtestatud piirangud. Seda küll mõnevõrra teisiti ehk tööpäevadel lõpeb alkoholimüük kohapeal tarbimiseks kell 3 ja nädalavahetusel kell 4 öösel.“

Linnapea sõnul hakkab piirangute kehtestamise järgselt kindlasti linn kontrollima ja analüüsima olukorda, kuidas need piirangud mõjuvad. „Kindlasti püüavad  mõned ettevõtted leida erinevaid võimalusi otsust mitte täita, kuid näeme juba praegu, et peame hakkama tegema tõhusat kontrolli,“ märkis Kõlvart. 

Alkohoolse joogi jaemüüki ei piirata majutusettevõtte fuajees asuvas müügikohas ja majutusettevõttes ööbivale isikule alkohoolse joogi üleandmisel toateeninduse või majutusruumi minibaari kaudu. Samuti ei kehti piirang rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ja sadama hoonetes ainult reisijatele ette nähtud alal asuvas müügikohas. Juhul, kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb alkohoolse joogi jaemüük, määratakse piirangud avaliku ürituse loas.

Määruse jõustumine 1. oktoobrist annab ettevõtjatele piisava üleminekuaja, et nad saaksid oma tegevuse kohandada uutele oludele vastavaks.

Piirangu kehtestamisega soovib linn parandada avalikku korda, heakorda ja rahva tervist, muuta noorte väärtushinnanguid, tagada kodu puutumatus, tasakaalustada erinevate isikute ja huvirühmade õigusi ja huve ning hoida Tallinna linna kui turismisihtkoha väärtust.

Ühtlasi muudetakse Tallinna Linnavolikogu 2008 määruse nr 30 „Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused“ pealkirja ja tunnistatakse selles kehtetuks need sätted, mis on reguleeritud seadustes (alkoholiseadus, reklaamiseadus) ning mis puudutavad alkohoolsete jookide paigutust kaupluses ja alkoholi välireklaami.

Kommentaarid: