Astangu keskuses avatakse keelekümbluse kohanemiskursus vene keelt emakeelena rääkivatele HEV noortele

0

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses õpivad haridusliku erivajadusega noored, kelle õppeedukus sõltub personaalsest lähenemisest ning väiksematest õpperühmadest. 2022. aasta sügisel avatakse Astangu keskuses Eesti esimene keelekümbluse kohanemiskursus vene keelt emakeelena rääkivatele HEV noortele.

Igal aastal võtab Astangu keskusega ühendust üha rohkem lapsevanemaid ja noori, kelle kodune emakeel on vene keel. Seni on Astangul õpe toimunud ainult eesti keeles ja paljudele huvilistele on see saanud takistuseks. 2022. kevadel aga algab vastuvõtt keelekümbluse kohanemiskursusele, kus on võimalik õppida vene emakeelega noortel.

Keelekümbluse kohanemiskursusel omandab õppija eesti keele algtaseme, mis ideaalis võimaldab noortel edasi õppida kas Astangu teistel õppekavadel või mõnes teises kutseõppe asutuses. Keeleõpe toimub lõimitud aine- ja keeleõppe meetodil ehk keelt omandatakse tavapäraste õppetegevuste käigus ning õppetöö käib peamiselt eesti keeles.

Tugiteenuseid (psühholoog, jt) saavad noored kasutada vene keeles. Uue keele omandamise juures on väga suur tähtsus noorte enda soovil õppida eesti keelt, et suurendada enda edasiõppimise võimalusi. Seega oodatakse keelekümbluse kohanemiskursusele kandideerima neid noori, kes tunnevad huvi eesti keele vastu ning kelle vanemad on valmis noori keele õppimisel toetama.

Rohkem infot algava keelekümbluse kohanemiskursuse kohta saad detsembris toimuval veebipõhisel infopäeval, täpsem info Astangu kodulehel: astangu.ee või sotsiaalmeedia kontolt -> Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.

Kommentaarid: