Ei jõua kiita oma majahoidjat? Esita ta aasta lumemurdja kandidaadiks!

0

„Tallinna linna lumemurdja“ konkursi eesmärk on tunnustada Tallinna linnas tegutsevate korteriühistute ja erakinnistute puhastusaladel töötavaid majahoidjaid, kelle ülesanne on teha lume- ja libedustõrjet, lume puudumise korral koristada puhastusalalt prahti ja puulehti ning tagada talvel ohutud liikumistingimused.

Konkursile võivad kandidaate esitada kõik linnaelanikud, kandidaat ise ennast esitada ei saa.

Konkursi tingimustega saab tutvuda Tallinna veebilehel aadressil www.tallinn.ee/lumemurdja.

Konkursile „Tallinna linna lumemurdja“ võivad kandidaate esitada kõik linnaelanikud. Lasnamäe saab oma kandidaatidest teada anda linnaosavalitsuse e-posti aadressil lasnamae@tallinnlv.ee kuni 1. aprillini 2021.

Kandidaadi ülesseadmisel esitatakse kandidaadi nimi ja tema puhastusala täpne aadress, kandidaadi ja tema töö iseloomustus ning kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed.

Kandidaate hinnatakse kahes etapis. Esimeses etapis vaatab linnaosavalitsuse moodustatud töörühm esitatud kandidaatide hooldatavad puhastusalad üle ja valib neist välja kolm parimat. Parema ülevaate saamiseks majahoidja tööst suhtleb töörühm vajaduse korral elanikega. Seejärel edastab linnaosavalitsus välja valitud kandidaatide ja nende hooldatavate puhastusalade andmed konkursi korraldustoimkonnale, mis omakorda valib talve kõige eeskujulikuma majahoidja, kes pälvib tiitli „Tallinna linna lumemurdja“, ning kaks tunnustust väärivat majahoidjat.

Kommentaarid: