Lasnamäe eelarve 2021: investeeringud tuleviku strateegiasse

0

Järgmise aasta linnaeelarve toob Lasnamäele investeeringuid, mis aitavad kaasa linnaosa strateegiliste eesmärkide saavutamisele: paremad ühendused, mitmekesised rohealad, tugevad kogukonnad

„Järgmisel aastal hakkavad Lasnamäel toimuma põhimõttelised muudatused, mida on oodatud aastaid ja milleks on aeg küps: Tondiraba pargi näol saab valmis Lasnamäe rohekoridori järgmine etapp, alustatakse Tallinna Haigla projekteerimisega Paeväljale, valmistatakse ette Peterburi maantee rekonstrueerimist ning Mustakivi tee pikenduse ja Rahu tee I etapi ehitust. Need suured ja rida väiksemaid investeeringuid aitavad muuta meie linnaosa sidusamaks, inimsõbralikumaks ja rohelisemaks elupaigaks,“ kommenteeris Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

Järgmise aasta suurim investeering linnaosa arengusse on Tondiraba pargi rajamine. Tondiraba park on osa Lasnamäe rohekoridorist, kuhu tekib 23 ha suurune roheala mitmekesiste vaba aja veetmise võimalustega. Linnaeelarve näeb ette ka tulevase pargi sidumist jalgratta- ja jalgteede abil ida pool asuva Tondiloo pargiga ja lääne suunas Valge tänavaga.

Lisaks Tondirabale hakatakse korrastama Maarjamäe klindiäärset roheala, Kultuurikeskuse Lindakivi taga olevat platsi ja Seli metsa, viimasesse rajatakse ka peremänguväljak. Uus mängu- ja koerteväljak tekib ka endise Paekaare Gümnaasiumi asukohale Punasel tänaval, rekonstrueeritakse  mänguväljakud Kivila ja Vormsi parkides, Mahtra piirkonda tuleb uus koerteväljak.

Algust tehakse Tallinna Haigla projekteerimisega: tulevikus kerkivad Paevälja tühermaale lisaks haiglale ka tervisekeskus ja muud haigla abiasutused, tulevad  uued rohealad ja vastav taristu. Uuendamisele läheb kogu teedevõrgustik tulevase haigla ümbruses ja seda nii jalakäija, ratturi, ühistranspordikasutaja kui ka autojuhi seisukohalt. Haigla projekt näeb ette ka uue ühendustee rajamist Narva maantee ja Mustakivi tee vahele.

Planeeritud on mahukad teeinvesteeringud: hakatakse projekteerima Peterburi maantee rekonstrueerimist ja Mustakivi tee pikendamist Pirita -Koseni, algab Võidujooksu tänava põhjalik rekonstrueerimine. Ühtlasi alustatakse Rahu tee I etapi ehitust, mille tulemusena tekkib uus ühendustee Väo ristmiku ja Ussimäe tänava vahel, Ussimäe tänav omakorda rekonstrueeritakse rattasõitja – ja jalakäijasõbralikumaks.

Samuti viiakse järgmisel aastal lõpuni Lasnamäe Põhikooli rekonstrueerimine, sama saatus ootab ka lasteaeda Laagna Rukkilill. Ühtlasi valmistatakse ette ka Asunduse ja Loitsu lasteaedade tervikrenoveerimiseks. Plaanis on rajada uus jalgpallihall Punane 69 vana staadioni kohale. Uut hoonet hakatakse rajama ka Lasnamäe Sotsiaalkeskusele Killustiku tänaval. Lisaks sellele hakkab aadressil Punane 17 kerkima linna jaoks unikaalne kogukonnakeskus.

Kommentaarid: